Lees, voor een beter begrip van dit onderwerp, eerst de folder over dominantie en hedonie en de folder over opvoeding.

Voor onze cursisten is er een aparte folder over rangordebevestigende handelingen.
Deze vind je op het inloggedeelte voor cursisten op deze site.

Achtergrond

Bij veel probleemgevend gedrag bij honden speelt onduidelijke rangorde een rol.

In een roedel wolven of wilde honden is rangorde van levensbelang, want een roedel zonder leider kan niet lang voortbestaan. Als je een hond in huis neemt dan heeft die hond net zo’n behoefte aan een leider als zijn in het wild levende soortgenoten. Als die leider niet aanwezig is zal een beetje hond zelf die rol op zich nemen, want in Junior’s ogen moet toch iemand de roedel thuis leiden. Als jij dat niet doet, dan moet Junior het maar zelf doen.

Hoe het dan verder thuis verloopt hangt af van het karakter van de hond. Sommige honden zijn er echt niet voor geboren. Die worden van de leidersrol onzeker en soms zelfs neurotisch.

Andere honden zijn van huis uit al wat dominanter, die hebben er minder problemen mee. Maar als de hond de baas wordt in eigen roedel ontstaat er meestal wel allerlei ongewenst gedrag. Dat kan variëren van onzindelijkheid tot regelrechte agressie tegen alles en iedereen.

Methode

Het is dus zaak dat de eigenaar van de hond het niet zo ver laat komen. Dat kan je het beste doen door je als roedelleider te gedragen. Een zeer aan te bevelen manier daarvoor is om de voorrechten, die aan de roedelleider zijn voorbehouden, op te eisen. Je hond leren begrijpen is stap 1 in de opvoeding van de hond. Het is daarom goed om even extra stil te staan bij de volgende ‘hondse’ feiten:

 • Een hond is een hond, geen mens.
 • Consequentie en eerlijkheid geeft duidelijkheid en veiligheid.
 • Een hond kan alleen korte, duidelijke, hem aangeleerde commando’s begrijpen en geen verzoeken of toespraken. De hond let hierbij op de intonatie van je stem, maar vooral op je lichaamstaal!
 • Een hond is een roedeldier en neemt daarbij een bepaalde rang in. Die rangorde is niet blijvend, het moet constant opnieuw worden bevestigd.
 • Inconsequentie maakt een hond ongelukkig. Daarom kan een hond alleen maar optimaal functioneren als jij altijd de leider bent.
 • Bij de gehele opvoeding speelt de intensieve band tussen jou en je hond een hoofdrol.

Voorrechten

Bij honden heeft de roedelleider bepaalde voorrechten. Het is verstandig om deze voorrechten als goede menselijke roedelleider zelf op te eisen, zodat het voor de hond duidelijk is wie er de baas in huis is. Dat geeft veiligheid. Uiteraard is een roedelleider ook zorgzaam en attent.

Deze voorrechten zijn onder andere dat de baas bepaalt;

 • Wanneer en hoe lang er wordt gespeeld.
 • Mensen nemen het initiatief voor leuke spelletjes en beëindigen ze ook zelf. Het speelgoedje wordt afgenomen en weggeborgen voor de volgende keer.
 • Wanneer en hoe er aandacht wordt gegeven.
  Haal de hond alleen aan als hij er iets voor heeft gedaan.
  Ook voor een extraatje als een hondenkoekje moet altijd iets worden gedaan.
 • Natuurlijk ga je niet in op opdringerig aandacht vragen (blaffen, snuit in je handen duwen, poten op je schoot leggen, etc.) want dan wordt jij afgericht en niet de hond.
 • Jij bepaalt wanneer en waar je de hond aanraakt. Daarom borstelt je hem regelmatig.
 • Tijdens het wandelen geeft jij de richting en het tempo aan. De hond mag niet trekken aan de lijn.

Een roedelleider zal verder altijd

 • Als eerste door grenzen van een nieuw territorium gaan.
  Voor honden is de deur zo’n grens, dus u gaat als eerste de deur uit/in bij b.v. het uitlaten.
 • De hoogste lichaamspositie hebben.
  Daarom is het beter om niet liggend op de grond met uw hond te stoeien.
  De hond mag niet op de bank, bed of stoel.
 • Zelfbewust en zeker zijn.
 • Als eerste eten.
  Dus jij eet altijd als eerste, daarna krijgt de hond zijn voedsel.
 • Een eigen slaapplaats hebben en het niet toestaan dat ranglagere honden daar komen.
  Puppy’s mogen wel in de slaapkamer, maar dan wel in hun eigen mandje of hondenbox naast het bed en niet in het bed van de baas.
 • Een hond die in de weg ligt wegsturen.

Samengevat

 • Ben consequent, zelfverzekerd, duidelijk maar vooral ook eerlijk en liefdevol.
 • Neem zelf de initiatieven, begin alle spelletjes zelf en win ze.
 • Laat de hond niet aan de lijn trekken.
 • De hond gaat naar de baas, de baas niet naar de hond.
 • Mensen eten eerst, daarna de hond.
 • Onze lichaamspositie is hoger dan die van de hond.
 • De hond mag niet in bed, bank of stoel.
 • Mensen gaan het eerst door de deur.
 • Borstel regelmatig de vacht.
 • Af en toe de hond wegsturen is erg rangorde-bevestigend.
 • Leer gehoorzaamheid aan.