Wat is kennelhoest

Kennelhoest heeft als medische term infectieuze tracheabronchitis.
In het Nederlands betekent dat een besmettelijke ontsteking van de luchtpijp en de eerste vertakkingen (bronchiën) hiervan. Meestal begint kennelhoest als een ontsteking van de voorste luchtwegen; het neus- en keelgebied. Vergelijk het maar met verkoudheid en griep bij de mens. Net zoals bij griep reageert iedere hond weer verschillend op een infectie; de ene hoest twee keer en de andere is tien dagen ziek.

In principe bestaan er twee soorten “kennelhoest”. Bij de mildere vorm, die we het meeste zien, zijn de symptomen een droog kuchje met af en toe de neiging tot overgeven. De hond is gewoon vrolijk, eet, drinkt, en lijkt weinig ‘ziek’ te zijn. De genezing van de milde vorm vraagt meestal 10-14 dagen. In deze periode moet de hond het een beetje rustig aan doen.

De zwaardere vorm gaat gepaard met wisselende koorts, weinig eetlust, benauwdheid, pijn bij bewegen en neusuitvloeiing. Het belangrijkste hierbij is ook de ‘natte’ en productieve hoest; de hond geeft dik taai slijm op. De hond kan hier echt ziek van zijn. Bij niet tijdig behandelen kan dit zelfs overgaan in longontsteking. Bij de zwaardere vorm kan het wel 2-6 weken duren voordat de hond weer hersteld is.

De meeste eigenaren vermoeden pas dat er iets mis is, als de hond begint te hoesten. Voordat er symptomen zichtbaar zijn, kan besmetting al kan plaats vinden. Hierdoor kunnen in korte tijd veel honden besmet raken.

Inenten

Bij PuppyStar is, naast het ‘standaardpakket’ een enting tegen kennelhoest zeer gewenst. Ineneten geeft echter geen vollédige bescherming. Er zijn namelijk meerdere verwekkers van kennelhoest (vergelijk het maar met een griepenting bij de mens) Mocht je hond een keer in een pension gaan logeren, dan is een kennelhoest-enting tegen kennelhoest verplicht.

Er zijn momenteel twee manieren om tegen kennelhoest te enten. Bij de eerste methode wordt er entvloeistof in de neus gedruppeld, bij de tweede methode krijgt de hond een onderhuidse enting.

Wat veroorzaakt kennelhoest?

Voor deze ziekte zijn meerdere verwekkers die soms tegelijk of na elkaar kunnen optreden.
De verwekkers zijn:

  • Para-influenza Virus
  • Canine Adeno Virus type 1 en 2
  • Reo Virus type 1, 2 en 3
  • Bordetella Bronchiseptica (een bacterie)
  • Daarnaast kunnen nog meer virussen zoals o.a. herpesvirus, hondenziekte, besmettelijke leverziekte (CAV – 1) kennelhoest veroorzaken.

Meestal gaat het om combinaties van verschillende virussen samen met Bordetella Bronchiseptica. De Bordetella-bacterie kan als enige ook zelf kennelhoest veroorzaken en wordt meestal in verband gebracht met de ernstigere symptomen wanneer deze in combinatie met de andere virussen optreedt. Dit is de reden dat in de aparte kennelhoest-vaccins deze bordetella-bacterie zit.

Waarom heet het kennelhoest?

Kennelhoest treedt eerder op in grote groepen honden, zoals dat in kennels voorkomt. Vooral in asiels en pensions worden steeds andere honden gebracht en hierdoor ontstaat telkens een nieuwe bron van mogelijke infectie. Vaak zijn de honden die in pension gebracht worden onrustiger en dat uit zich in jankpartijen en veelvuldig geblaf. Door deze gedragingen kan het keelgebied (luchtpijp en vertakkingen) geïrriteerd raken. Hierdoor krijgen eventuele infecties eerder de kans door de natuurlijke beschermingsbarrières van het lichaam te breken. Een van die beschermende barrières is bijvoorbeeld het slijmvlies dat aanwezig is en slijm produceert. Dit slijm wordt continue richting de mondholte getransporteerd en neemt onderweg allerlei ingeademde deeltjes mee. Bij een geïrriteerde luchtpijp is het slijmvlies aangetast en wordt onvoldoende en dikker slijm geproduceerd.

Incubatietijd

De incubatietijd van kennelhoest is 3-10 dagen. Gemiddeld duurt het zo’n vier dagen na blootstelling aan de infectie, voordat het hoesten begint. Helaas is het zo dat honden die kennelhoest opgelopen hebben dit nog weken uitscheiden zonder verdere ziekteverschijnselen.

Wat gebeurt er bij kennelhoest?

Er is geen garantie dat een hond die nooit in een kennel komt, ook nooit kennelhoest zou kunnen oplopen. In het dagelijkse leven kom je namelijk ook honden tegen, of kom je op plaatsen waar honden zijn geweest. De meest voorkomende manier om een kennelhoest op te lopen is via verspreiding door zeer kleine waterdruppeltjes in de lucht (aërosol). Deze komen in de lucht terecht door niezen, hoesten, etc. en worden vervolgens ingeademd of opgesnoven door de hond. De meeste van deze infecties verlopen mild en zullen vrijwel niet opvallen. De hond is vrolijk, eet en drinkt gewoon.

Een heel enkele keer kan vanuit een virale infectie een chronische bronchitis ontstaan. In ernstige gevallen kunnen hierdoor de longblaasjes dusdanig beschadigd worden dat ingeademde lucht tussen de weefsels in de longen gaat zitten. Hierdoor wordt de normale functie van de longen ernstig belemmerd. De hond wordt erg benauwd. Deze complicatie heet longemfyseem. Een opgelopen virusinfectie verhoogt de kans dat een eventuele bacteriële infectie de kans krijgt om toe te slaan. Berucht is de bacteriële longontsteking welke kan ontstaan bij een kennelhoest.

Hoe is kennelhoest te voorkomen?

In het standaard entingschema voor honden worden de belangrijkste virale componenten van een kennelhoest meegenomen. Dit biedt helaas geen 100% bescherming. Dit komt doordat een virus kan veranderen waardoor het zich net weer even anders voordoet dan eerst. Verder wordt niet tegen alle eventueel kennelhoest veroorzakende virussen geënt (dit zijn er namelijk tientallen). Wel blijkt dat geënte honden vaker een mildere infectie doormaken wanneer ze zijn besmet. Bovendien wordt tegen de bacteriële componenten niet standaard geënt. Het is raadzaam, en bijna altijd verplicht bij een pension, om de hond voor zijn verblijf extra te laten enten tegen kennelhoest.

Op dit moment zijn er twee typen specifieke entingen tegen kennelhoest. De ene is een neusenting, de andere een ‘normale’ onderhuidse enting. Bij de neusenting wordt er entvloeistof de neus ingedruppeld. Hierdoor ontstaat in bet keel-neus gebied weerstand tegen een mogelijke infectie. Maar, nogmaals, een enting tegen kennelhoest biedt geen 100% garantie. Er blijft een kans bestaan dat je hond kennelhoest krijgt, ondanks de enting.

Behalve dat de meeste honden in de zomer in pension gaan, zijn er nog andere redenen waarom een kennelhoest infectie met name in de zomer optreedt. Bij hogere temperaturen kan het virus beter overleven in de omgeving. Goede ventilatie en aanvoer van voldoende verse lucht zorgen ook voor optimale omstandigheden voor bet lichaam om de longen schoon te houden, ook dit is in de zomermaanden nogal eens in gebreke. Het beste kun je gebieden waar veel honden komen proberen te vermijden. Dit geldt eigenlijk altijd als je hondenziektes wilt voorkomen.

Wat te doen bij kennelhoest?

Zoals al eerder vermeld, verloopt een kennelhoest vaak zonder complicaties.
Het is echter van belang tijdig een eventuele secundaire bacteriële infectie te onderkennen. Hiervoor is het verstandig een dierenarts te raadplegen zodat er o.a. goed naar de longen geluisterd kan worden. Het is belangrijk om je hond bij een beginnende kennelhoest een hoestdrank te geven waardoor de irritatie in het gebied zo laag mogelijk blijft. Vermijdt zoveel mogelijk opwinding en inspanning. Zorg ervoor dat de hond niet blaft (niet alleen laten) en pas de beweging aan. Het is verstandig een poosje niet met je hond te gaan fietsen, zwemmen, ballen gooien, etc. Bel PuppyStar als je hond kennelhoest heeft en kom alsjeblieft niet trainen zodat de andere honden niet blootgesteld worden aan extra besmettingsgevaar. Je dierenarts zal je vertellen hoe lang je niet mag trainen.

Houdt de omgeving van de hond stofvrij en zorg voor veel aanvoer van verse lucht. Indien uw dierenarts het noodzakelijk acht zullen ook antibiotica worden voorgeschreven om de eventueel secundair optredende bacteriële infecties te onderdrukken. Tevens is het verstandig om de hondeneigenaren in de omgeving op de hoogte te stellen.

Conclusie 

Als een hond veelvuldig in direct of indirect contact komt met andere honden, is het raadzaam om voor optimale bescherming een extra kennelhoest enting te halen. Het beste kun je dit voor de zomerperiode doen, omdat in de zomer het aantal kennelhoestgevallen het grootst is.