Door met elkaar spelregels af te spreken verlopen de lessen plezierig en efficiënt voor iedereen.
Zo ontstaat er een sfeer waarin uw hond het snelst leert.

Op en rond het veld

 1. U gedraagt zich respectvol tegenover de honden.
  (dus niet slaan, schoppen, geen werpkettingen, stroom en prikbanden etc.).
 2. U gedraagt zich respectvol tegenover medecursisten, instructeurs en bezoekers.
  (dus geen kwetsende opmerkingen, discriminerend of grof taalgebruik).
 3. Uw hond draagt uitsluitend een gewone halsband of een Gentle Leader.
 4. Uw leeftijd is minimaal 15 jaar.
 5. Uw hond is gezond en volledig ingeënt. Tevens is een goede bescherming tegen kennelhoest verplicht. De enige uitzondering op deze regel zijn de jonge puppy’s. Voor hen volstaat de tweede enting. Raadpleeg, in geval van twijfel, uw dierenarts.
 6. Volwassen honden dienen minimaal 2 keer per jaar ontwormd te worden. Pups vaker! Bij aanvang van PuppyStart en Junior Training en bij aanvang van de eerste les van een vervolgcursus en vervolgens elk jaar neemt u het inentingsboekje van uw hond mee ter inzage.
 7. In het belang van uw hond en die van anderen kunt u bij twijfel over de juiste inenting of gezondheid van het dier niet aan de les deelnemen.
 8. Mocht er discussie ontstaan over veterinaire aangelegenheden dan beslissen onze adviserende dierenartsen of u aan de volgende les kan deelnemen.
 9. Loopse teven mogen niet trainen op het veld, dit leidt de reuen te veel af.
 10. U houdt uw hond altijd aan de lijn, tenzij uw instructeur anders beslist.
 11. U traint alleen met uw eigen hond en altijd onder begeleiding van een instructeur.
  Uiteraard staat uw instructeur altijd voor u klaar om trainingsmethoden nader toe te lichten of nog eens extra te oefenen samen met uw hond. Vraag dus uw instructeur om advies in plaats van zelfstandig methoden uit te proberen.
 12. Het is verboden de velden zonder begeleiding van een instructeur te betreden tenzij na toestemming van de hoofdinstructeur.
 13. Het wisselen van geleider gedurende de les is storend voor uw instructeur en medecursisten en derhalve niet toegestaan.
 14. Ontlasting van uw hond ruimt u direct op.
 15. U zorgt ervoor dat u geen voedsel verliest op het veld, dat stoort uw medecursisten.
 16. De locaties Rijsbergen en Breda zijn alleen toegankelijk tijdens trainingstijden.
 17. Uw partner, kinderen of belangstellenden zijn uiteraard welkom. Jonge honden zijn echter snel afgeleid. Vraag daarom aan de bezoekers om achter het hek te blijven als u op het eerste of tweede veld traint.
  Als u op het derde (het achterste) veld traint, kunnen ze daar aan de kant de les bekijken.
 18. Filmen is alleen toegestaan tijdens de eerste les van PuppyStart, de eerste les van de Junior Training en bijzondere gelegenheden na toestemming van de hoofdinstructeur.
 19. Het is in verband met de privacy niet toegestaan door u van derden op ons veld genomen beeldmateriaal op het internet of elders te publiceren.

In de kantine

 1. De kantine in Rijsbergen is een zeer kleine ruimte. Daarom bent u er welkom, uw hond echter niet.
 2. In de kantine mag niet worden gerookt i.v.m. brandgevaar.
 3. De lichtschakelaars en de kachel worden alleen bediend door het instructieteam.
 4. Help mee om de kantine, het terras en de velden netjes te houden. Ruim dus bijvoorbeeld zelf even uw koffiebekertje op en neem uw stoel mee terug naar het terras.

Meerdere trainingen

 1. Zoals het voor kinderen niet goed is om op 2 verschillende scholen tegelijkertijd gelijksoortig voortgezet onderwijs te volgen zo is het dat ook niet voor honden en hun geleiders.
  Elke school heeft immers zijn eigen lesopbouw en lesmethodiek die maar zelden exact op elkaar aansluiten. Zowel geleider als hond(je) raken daarvan snel in verwarring hetgeen uw hond(je) absoluut niet ten goede komt. Daarom hebben wij besloten dat PuppyStar, die het bieden van een uiterst hoge kwaliteit als prioriteit heeft, niet kan toestaan dat onze cursisten tegelijkertijd bij ons én bij een andere hondenschool een training volgen. Hierop zijn, alleen in overleg met de hoofdinstructeur, uitzonderingen mogelijk. Het betreft dan trainings-disciplines die wij zelf niet aan bieden zoals doggydance, frisbee, wedstrijdsport gedrag- en gehoorzaamheid en jachttraining.
 2. Vanuit het oogpunt der collegialiteit neemt PuppyStar geen collega-trainers en/of bestuursleden van andere hondenscholen/verenigingen als cursist aan.

Rondom het betalen

 1. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van ieder nieuw cursusblok, en voor de ‘kwartaalbetalers’ voor aanvang van ieder nieuw kwartaal.
 2. Koffie en thee zijn gratis.
 3. U kunt tot 3 maanden na deelname aan onze cursussen gebruik maken van gratis telefonisch advies voor uw hond.
 4. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan onze cursussen is geheel voor eigen risico. PuppyStar stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, ongevallen etc., zowel op als buiten de oefenvelden. Tevens is PuppyStar niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of PuppyStar.

 Het niet naleven van de spelregels kan leiden tot het eenzijdig door PuppyStar beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld.