Aan PuppyStar en aan deze site hebben vele mensen meegewerkt.

Allemaal van harte bedankt!

Graag wil ik, mede namens vele geleiders, hun honden, gedragstherapeuten en hondentrainers, speciaal Herman Peet bedanken. Zijn inzet, de bereidheid kennis te delen en zijn ‘kwispelsite’ hebben in het verleden een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de verspreiding van hondvriendelijke positieve training. Ik ben bijzonder verheugd het gedachtengoed wat hij al die jaren met zoveel overtuiging heeft uitgedragen nog steeds voort te mogen zetten. 

 Ans Kolen