Selgian wordt gebruikt bij de behandeling van gedragsstoornissen van emotionele aard, zoals angst, pathologische veranderingen van het humeur, depressies, asociaal gedrag en fobieën. De werkzame stof is Selegiline. Deze stof werkt op het niveau van het centraal zenuwstelsel (de hersenen).

In de hersenen worden boodschappen doorgegeven via elektrische signaaltjes en de zogenaamde neurotransmitters. Neurotransmitters zijn een soort boodschapper-stofjes, die informatie van de ene zenuw naar de andere overbrengen. Selegiline werkt oa in op deze neurotransmitters. Daarnaast beschermt het nog tegen vrije radicalen (dit zijn geladen deeltjes die schade aan cellen toebrengen) en tegen toxische (giftige) stoffen in de hersenen.

Selgian zelf is voor het dier niet schadelijk, ook niet op langere termijn. Je kunt de dosering sterk verhogen zonder dat het dier er nadeel van ondervindt. Ook bijwerkingen zijn zeldzaam. Bij hoge doseringen (boven de dosering die nodig is bij behandelingen) worden alleen af en toe wat maagdarmklachten gezien. Er treedt geen gewenning op. (Bij gewenning heb je steeds meer van een bepaalde stof nodig om hetzelfde effect te krijgen, denk maar aan drugs.)

Selgian kan mogelijk een bepaald hormoon (prolactine) remmen. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar het gebruik van Selgian bij drachtige teven. Om deze redenen wordt het afgeraden Selgian toe te dienen aan drachtige of lacterende (melkgevende) teven.

Selgian wordt dus gebruikt bij honden die gedragsstoornissen vertonen. Dit kunnen hele uiteenlopende klachten zijn, van niet willen eten of juist heel veel eten, veel likken of kluiven op eigen poten, tot agressie en angst. Selgian geeft bij 80% van de behandelde honden verbetering of totale genezing. Maar, het gebruik van Selgian moet altijd gepaard gaan met gedragsbegeleiding.

Je kunt het zo voorstellen: doordat er iets mis gaat met stofjes in de hersenen, kan een hond niet goed leren en vertoont daardoor een of meer gedragsstoornissen. Selgian zorgt dat de stofjes in de hersenen weer goed funktioneren, maar kan natuurlijk niet zorgen dat de hond iets leert. Dit leren moet komen van gedragstherapie of individuele begeleiding. Selgian zorgt dus dat gedragsbegeleiding effect kan hebben.
Even tussendoor, om misverstanden te voorkomen: dit betekent dus niet dat gedragsbegeleiding op zich geen effect zou hebben. Niet elke hond met gedragsstoornissen zal een afwijking hebben in zijn hersenstoffen en dus met gedragstherapie geholpen kunnen worden. En honden die die afwijking wel hebben, zullen waarschijnlijk ook wel reageren op alleen gedragstherapie. Maar deze laatste groep honden zal toch het meest gebaat zijn bij het gebruik van Selgian naast gedragstherapie of individuele begeleiding.

Selgian moet vrij lang gegeven worden voor de hond van zijn klachten af is, of dat die in ieder geval sterk verminderd zijn: gemiddeld zo’n 120 dagen, dus 4 maanden! 80% van de honden die uiteindelijk met succes behandeld worden, laten na 1 maand al wel een verbetering zien. Maar iets minder dan 20% van de honden laat pas na 2 maanden verbetering zien. Als je dus Selgian gebruikt, kun je pas na 2 maanden zeggen of er een goede kans op genezing is. Is er na 2 maanden nog geen enkele verbetering gezien, dan heeft het waarschijnlijk weinig zin door te gaan met de behandeling met Selgian. Zijn er wel verbeteringen, dan moet de therapie dus nog zeker een aantal maanden volgehouden worden. Selgian hoeft maar 1x per dag (’s ochtends) gegeven te worden.

Na het stoppen van de behandeling, valt ongeveer 7% van de honden na een maand of drie terug in het oude gedrag. Niet leuk, maar dan kan zonder bezwaar de behandeling herhaald worden.

Kortom: Selgian is een veilig en effectief middel bij honden met gedragsstoornissen. De behandeling moet altijd gepaard gaan met gedragstherapie en vrij lang volgehouden worden.

Klik hier voor de bijsluiter van Selgian