Je kunt bij PuppyStar terecht voor puppycursus, honden-opvoedingscursussen, voor gedragstherapie en voor Bachbloesem Remedies.

Deze folder behandelt met name de gedragstherapie. Voor de cursussen en Bachbloesem Remedies zijn aparte folders beschikbaar.

Probleemgedrag

Ondanks alle goede zorgen en aandacht van de eigenaar voor zijn hond, het regelmatige bezoek aan de dierenarts, het volgen van een puppycursus en gehoorzaamheidstraining, vertonen sommige honden toch ongewenst gedrag. Dit ongewenste gedrag wordt probleemgedrag zodra de eigenaar of zijn omgeving het als probleem ervaart.

Voorbeelden van probleemgedrag waarbij een gedragstherapeut hulp kan bieden zijn:

 • Agressief gedrag naar mensen of andere honden (bijten, grommen of blaffen)
 • Trekken aan de lijn
 • Onzindelijkheid
 • Niet alleen thuis kunnen blijven
 • Niet komen als de baas roept
 • Najagen van katten, joggers, fietsers, auto’s e.d.
 • Niet alleen thuis kunnen zijn
 • Overmatig blaffen
 • Niet willen eten
 • Angst (bijvoorbeeld voor onweer of vuurwerk)
 • Grommen bij de voerbak
 • Ongehoorzaamheid of onhandelbaarheid ondanks gehoorzaamheidscursussen
 • Zichzelf voortdurend krabben en/of bijten
 • en alles wat maar als probleem, door de eigenaar en/of de omgeving, wordt ervaren

Abnormaal- en probleem(gevend) gedrag

Probleemgedrag

Probleemgevend gedrag is eigenlijk normaal gedrag wat wordt vertoont op het verkeerde moment, veel te heftig of in de verkeerde vorm. Binnen de hondengedragstherapie gaan we er van uit dat probleemgedrag, pas probleemgedrag is zodra het door de eigenaar of zijn omgeving als dusdanig wordt ervaren.

Hier zie je een grafiek van wat een gedragstherapeut zoal tegen komt in zijn praktijk.

Abnormaal gedrag

Abnormaal of gestoord gedrag is gedrag wat niet specifiek is voor de soort. Er zijn stoornissen van het normale gedrag. Voorbeelden van abnormaal gedrag zijn een hond die alle pups die hij tegenkomt dood bijt, een hond die zonder van te voren ook maar één signaal af te geven agressie vertoont.

Het is gedragstherapeutisch werk om te beoordelen of een hond probleemgedrag of abnormaal gedrag vertoont. Abnormaal gedrag komt niet zo vaak voor. Er is grote kans dat er sprake is van een leerproces en dus van aangeleerd gedrag.

De gedragstherapeuten

Als gedragstherapeuten zijn wij gespecialiseerd in het herkennen van de oorzaken van probleemgevend gedrag bij honden en in het instellen van passende therapieën. Wij zijn gecertificeerde instructeurs, met jaren ervaring in lesgeven. Daarnaast hebben wij een opleiding tot hondengedragstherapeut gevolgd zodat wij ons ook gediplomeerd gedragstherapeut mogen noemen.

Werkwijze

Er zijn in principe twee manieren waarop de eigenaar van een hond het probleemgedrag op kan lossen:

 1. De eigenaar doet het zelf, onder begeleiding van een deskundige.
 2. De eigenaar besteedt zijn hond uit aan een deskundige die het probleem voor hem verhelpt door training of heropvoeding.

PuppyStar kiest uitdrukkelijk voor de eerste methode: de therapeut begeleidt de eigenaar bij het omvormen van het gedrag. Reden voor deze aanpak is dat gedrag van een dier (mede) bepaald wordt door de omgeving. Dat betekent dat het oplossen van probleemgedrag zelden mogelijk is zonder dat de omgeving (het huisgezin) zich anders gaat opstellen en gedragen tegenover de hond. Wordt de hond door iemand anders heropgevoed en daarna weer in de oude (niet voldoende veranderde) omgeving teruggeplaatst, dan is er grote kans op terugkeer van het probleemgedrag.

Probleemgedrag kan het beste verholpen worden door de oorzaak weg te nemen.
Om de oorzaak van het probleemgedrag vast te stellen beginnen we altijd met een uitgebreid gesprek met de eigenaar van de hond. Dit eerste consult duurt doorgaans 1½ tot 2 uur. Tijdens dit gesprek krijgen we een beeld van de gezondheid, het gedrag en de voorgeschiedenis van de hond alsmede van de omstandigheden waaronder het gedrag ontstaat. Waar nodig maken we video-opnamen van het gedrag, zodat we de eigenaar in detail kunnen laten zien wat er vooraf gaat aan het gedrag en waarom het uiteindelijk fout gaat. Na afloop van dit gesprek wordt de diagnose gesteld en en wordt er, in overleg met de eigenaar, een therapieplan gemaakt dat als basis dient om het gedrag weer in goede banen te leiden.

De uitvoering van de therapie wordt door de eigenaar gedaan onder onze professionele begeleiding. De duur van de gedragstherapie is afhankelijk van de ernst van het probleem. Soms zullen twee of drie consulten voldoende zijn, maar het kunnen er ook (veel) meer worden. Uiteraard wordt dit in overleg met de cliënt bepaald.

Pijnvrij

Bij PuppyStar staat respect voor mens en dier voorop. We werken daarom uitsluitend pijnvrij. Dat wil zeggen dat we nooit gebruik maken van bijvoorbeeld ruk- en trekmethoden, slipkettingen, teletact of andere dwanghulpmiddelen. Veelal hanteren wij de clicker of een andere beloningsmethodiek die is gebaseerd op het uitlokken van gewenst gedrag dat vervolgens beloond wordt.

Waar nodig maken we ook gebruik van Bachbloesem Remedies, allopatische medicijnen zoals selgian en clomicalm en/of homeopathie. We werken samen met dierenartsen.