Voor elk kind is het van onschatbare waarde reeds vroeg te leren met een ander jong leven om te gaan, om hiervoor respect en verantwoording te hebben. Een hond is er altijd, is meestal wel bereid tot een spelletje of om te knuffelen. Hij kan al je geheimen bewaren en je kan er troost bij zoeken.

Het is echter van belang om niet alleen de hond te leren met kinderen om te gaan maar óók een kind te leren met honden om te gaan.

Een klein peutertje kruipt overal op af. Het onderzoekt de hele wereld en dus ook de hond. Natuurlijk is dat een goede zaak maar het is de verantwoordelijkheid van volwassenen om dit in goede banen te leiden. Probeer te voorkomen dat een kleintje, hoe goed bedoeld ook, de hond pijn doet. Laat beide partijen plezier beleven aan het contact tussen twee jonge levens.

Het allerbelangrijkste, vergeet het nooit, laat nooit een hond alleen met kinderen! Zeker met kleine kinderen in huis is de aanschaf van een hondenbox het overwegen waard. Het kind leer je dat dát de plaats van de hond is. Een kind mag daar nooit komen. Een hondenmand is, hoe aantrekkelijk ook, verboden speelterrein.

Verder is het niet verstandig om een erg jong kind met een hond en een lapje stof te laten stoeien. Je kent dat vast wel, het kind aan de ene kant van de oude doek, de hond aan de andere en dan maar ravotten. Buiten het feit dat het hondje erg scherpe tandjes heeft en in het vuur van het spel een kind behoorlijk pijn kan doen, is het niet goed voor de rangordebepaling.
Immers, negen van de tien keer heeft het kind eerder genoeg van het spel dan de hond. Het kind laat los en de pup loopt triomfantelijk met de veroverde “buit” door de kamer.
Oftewel in hondentaal: de pup wint het spel.

Laat kinderen het hondje zo min mogelijk optillen. Het gevaar dat ze het niet op de juiste manier doen en het hondje pijn doen is aanwezig. Probeer te voorkomen dat een pup negatieve ervaringen met kinderen opdoet. Een hond zal, als hij volwassen is, van nature soms kinderen beschermen. Op zich een prettige eigenschap maar hierbij is, zeker bij grote rassen, uiterste voorzichtigheid geboden. Stel: er komt een vriendje spelen. Fijn spelen de kinderen met de lego blokjes. Maar dan willen ze natuurlijk alle twee hetzelfde blokje, al zijn er nog tientallen andere. Herrie in huis. De hond komt op voor zijn kleine baasje, beschermt hem en bijt het vriendje.

Laat een puppy zoveel mogelijk met kinderen omgaan. Ga eens bij de basisschool staan als deze uitgaat en laat iedereen hem aaien. Wel opletten dat het hondje goede ervaringen opdoet hoor! Neem hem desnoods mee naar de speeltuin. Denk je eraan een zakje mee te nemen om zijn behoefte op te ruimen?

De meeste kinderen hebben vlug door dat hun nieuwe huisgenoot gek is op eten. Dat is reuze handig als je de spruitjes niet lekker vindt en je vader even niet kijkt. Elke hond zal er dankbaar gebruik van maken. Misschien kun je hem beter even in zijn bench of mandje leggen.

Baby op komst? Kijk hier voor tips.

Een aanrader is de CD-rom van de Blauwe Hond, een interactief computerspel ontworpen voor kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar en hun (groot)ouders.