De tweede reeks van 19 remedies 

Bloesems 29 t/m 38 in volgorde van ontdekking.
Bloesem Hoofdgroep Uit balans In balans
29. Holly Overgevoeligheid Achterdocht, boosheid Zachtheid, vertrouwen, vergeving
30. Crab Apple Moedeloosheid of wanhoop Reinheidsdrang Proporties zien
31. Willow Moedeloosheid of wanhoop Wrok, verbittering Eigen aandeel zien, vergeving
32. White Chestnut Onvoldoende interesse voor het heden Piekeren, malen Helderheid van geest
33. Red Chestnut Angst Ongerustheid Vertrouwen, innerlijke rust
34. Pine Moedeloosheid of wanhoop Zelfverwijt Eigenwaarde
35. Mustard Onvoldoende interesse voor het heden Neerslachtig zonder bekende reden Opgewektheid
36.Honeysuckle          Onvoldoende interesse voor het heden Weemoed, heimwee Leven in het nu
37. Sweet Chestnut Moedeloosheid of wanhoop Wanhoop Verbinding met het leven
38. Wild Rose Onvoldoende interesse voor het heden Berusting, apathie Motivatie, actief

29. Holly (Hulst) (15)

 • Bloei: mei – augustus. Hulst heeft mannelijke of vrouwelijke witte bloesems. Hulst is een inheemse groenblijvende struik die zijn stekelige blad de hele winter door behoudt. Hierdoor, en ook door de prachtige rode bessen die ’s winters aan de struik blijven, is het een typische “kerststruik” waarvan takken in huis worden gezet. Hulst komt van een Germaans woord dat “steken, prikken” betekende. Met die reden heette Hulst vroeger dan ook “scherpe Hulst” In Groot-Brittannië is de Hulst populairder dan bij ons. In de kersttijd speelt hij een soortgelijke rol als bij ons de dennenboom: hij symboliseert het feest van liefde en hoop.
 • Uit balans: Overgevoeligheid, achterdocht, boosheid, jaloezie, afgunst, wraak, hebben het inwendig moeilijk als ze er maar niet achter kunnen komen wat de oorzaak is van hun onbalans, isolement, hunkeren naar liefde, wrok, haat en nijd, intolerantie, leedvermaak, klagen, snel gekwetst, aanvallen van woede en/of drift, humeurig, ontevredenheid, veel hoesten soms met braken, moeite met vergeving.
 • In balans: Zachtheid, vertrouwen, vergeving, Liefde, je hart openen, tolerantie, straalt liefde uit, begripsvol, verbonden met je diepere kern en met andere mensen.
 • Holly is een belangrijke remedie en neemt een belangrijke plaats in binnen de Bach-bloesem remedies omdat Holly in balans ons verbindt met ons ware zelf, onze diepere Zelf.

30. Crab Apple (Wilde appel) (10)

 • Bloei: mei-juni. De bloesems zijn wit/roze. Als fruitboom is de appel in Europa al vanaf de Romeinse tijd bekend. De typische vorm die deze boom had in hoogstam boomgaarden zie je, jammer genoeg, steeds minder. Het hout van de appel heeft een lichtbruine tot dieprode kleur. Het is een harde houtsoort die heel glad kan worden afgewerkt. Bij het schuren kan het soms heerlijk ruiken naar gedroogde appeltjes. Crab is de Engelse naam voor de Wilde appel. Van de wilde appel staan er in de Benelux naar schatting nog maar 80 tot 100 exemplaren in het wild, waarvan 80% geen vrucht meer draagt. Appels zijn een vruchtbaarheidssymbool. Idunn is de godin die de appels bewaart die de jeugdigheid van de goden waarborgt.
 • Uit balans: Reinheidsdrang, afkeer van jezelf, smetvrees, seksuele problemen, verwarring, over-perfectie, zich uiterlijk en/of innerlijk “vies/besmeurd” voelen, over-sensitief, angst voor besmetting, ziekten, een gevoel van “zondige” gedachten, snel van slag, ongeduld, huid irritaties, Boulimia nervosa, allergie, mijden van alles wat maar vies, besmettelijk, onrein, en/of niet goed schoon kan zijn.
 • In balans: juiste proporties zien, afstand kunnen nemen, sensitief, innerlijk evenwicht, snel herstellingsvermogen, innerlijk rust.
 • Crab Apple is de reiniger voor lichaam en geest. Crab Apple wordt nogal eens uitwendig gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld zalf, olie, kompres en/of bad olie.

31.Willow(Bindwilg) (38)

 • Bloei: april, mei. Te vinden aan wegen, sloten en langs weilanden op vochtige, vruchtbare grond. Er zijn ontzettend veel soorten wilgen. Willow is goed te herkennen vooral in de winter. Dan krijgt de bast een diep oranje kleur. Willow is de eerste boom die na de winter ontwaakt en groen wordt. De wilg is de boom van dood en wedergeboorte in een nieuwe gedaante, van het ontwaken van sluimerende gaven. Willow plant zich gemakkelijk voort. Als je een paar takken in de grond steekt in het voorjaar dan lopen ze, bij voldoende vocht, altijd wel uit. Hierdoor was Wilg in vroeger tijden een vruchtbaarheidssymbool.
 • Uit balans: Wrok, verbittering, moedeloosheid, wanhoop, negatief denken, andere mensen meeslepen in een negatieve spiraal, stekelige opmerkingen, zwartkijker, leven onrechtvaardig vinden, minachting, verongelijkt gevoel, mopperen-steunen-zuchten-klagen, veel van andere mensen eisen, eenzaamheid, slachtoffer-rol aannemen, inslikken van boosheid, ontevredenheid, ergernis, passiviteit, hulpeloosheid, verbittering.
 • In balans: Vergeving, je eigen aandeel zien, opgeruimd gemoed, eigen verantwoordelijkheden nemen, positieve gedachten, onbekommerd gelukkig zijn, innerlijk openstellen, vertrouwen, onderkennen van eigen gevoelens, geloven in jeZelf- de wereld- andere mensen-de kosmos. Verantwoordelijkheid voor het eigen leven in de hand nemen, zingeving, openstaan voor jeZelf en andere mensen.

32. White Chestnut (Witte paardekastanje) (35)

 • Bloei: mei. De White Chestnut stelt weinig eisen aan zijn omgeving. In het voorjaar worden de takken wel verkocht in de winkel om binnen in een vaas te zetten. Een aanrader want dan pas kan je goed zien hoe de bloem en bladeren uit hun donsbedje kruipen. Buiten lopen de blader- en bloemknoppen uit bij voldoende warmte. Het gaat snel, voor je het weet is White Chestnut getooid met bloemtrossen die tot 30 cm. hoog kunnen worden en wel wat op kaarsen lijken. Ze hebben een sterke geur. Over het waarom van de naam de paardekastanje gaan verschillende verhalen. In Turkije, waar de boom oorspronkelijk vandaan komt, zou men gekookte kastanjes aan de paarden gegeven hebben bij hoest of zouden de Turken hun drachtige merries de zetmeel rijke zaden gevoerd hebben. Een andere theorie zegt dat de boom zo werd genoemd omdat het grote blad merk veel lijkt op een paardenhoef. De naam kastanje is gerelateerd aan de eetbare tamme kastanje Sweet Chestnut omdat de zaad bolsters van beide soorten allebei stekels hebben en wat op elkaar lijken. Toch zijn deze bomen niet aan elkaar verwant.
 • Uit balans: Piekeren, wanhoop, ongewenste gedachten, malende gedachten, innerlijke discussies, chronische hoofdpijn, moeilijk in slaap vallen, vroeg ontwaken, lage selectie drempel, praten tegen jezelf, moeheid, depressieve trekjes, het gevoel in een “zwart gat” te zitten, vertwijfeling, verlaten voelen, leeg gevoel van binnen, conflicten met je ziel.
 • In balans: Helderheid, klaarheid, gedachte sporen los kunnen laten, los kunnen laten, onderscheidingsvermogen, rust, problemen weten, contact met je hogere zelf.

33. Red Chestnut (Rode paardekastanje) (25)

 • Meestal heeft de paardekastanje witte bloemen. Hierin is gemakkelijk het gele later rood kleurende rode honing merk te zien. Er bestaan echter ook soorten met roze of vaal rode bloemen, dit is een kruising tussen de witte en de gladde kastanje. Edward Bach noemde deze remedies White en Red Chestnut, om ze duidelijk van elkaar te onderscheiden. De boom groeit het liefst op een vochtige bodem met veel licht. Kastanjes zijn sterke bomen. Er zijn exemplaren van meer dan 250 jaar oud. Kastanjes zijn leuk kinderspeelgoed. Je kunt er van alles mee maken.
 • Uit balans: Ongerustheid, angstige overbezorgdheid voor anderen, “claimen” van dierbaren, controleren van anderen, over projectie, egoïsme, zorgen van een ander over willen nemen, angst voor ziekte-dood van naasten.
 • In balans: Vertrouwen, innerlijke rust, naastenliefde, moed, positieve gedachten, vertrouwen, kracht, dingen in proportie zien.

Als je iets wil houden kan je het maar beter loslaten

34. Pine (Grove) Den (24)

 • Bloei: mei, juni. Pine wordt vanaf de zestiende eeuw al aangeplant in bossen. De bomen zijn vaak verwilderd. Het woord “den” stamt van het Germaanse woord tanna, dat oorspronkelijk “heilige boom” betekende. De aanduiding “grove” slaat op de grove structuur van de oranje rode schors. De Grove Den levert een harsachtige olie en teer die beiden in de industrie gebruikt worden. Pine is één van de meest gebruikte klassieke soorten voor Bonsai boompjes. De buizerd, de meest voorkomende roofvogel van Nederland, broedt voornamelijk in de Lariks (Larch) en de Grove Den. Den heeft een lekkere frisse, opwekkende geur. Een wandeling door een dennenbos opent de longen, geeft nieuwe zuurstof. Adem is leven. Als je stress hebt is het heerlijk om te ontspannen met een wandeling in een dennenbos. Bij moeheid is het opwekkend om een bad met dennengeur te nemen.
 • Uit balans: Zelfverwijt, schuldgevoelens, lage eigenwaarde, niet van jeZelf houden, spijt, weinig levensvreugde, moeheid, stress, niet echt blij kunnen zijn, anderen constant voor laten gaan, seksuele problemen, boetedoening, zelfopoffering, moedeloosheid, zichzelf afwijzen, zich vaak verontschuldigen, hoge eisen aan jezelf stellen (hoger dan aan anderen), snel een slecht geweten hebben, weinig energie, verkrampen van het lichaam, slecht inslapen, agressie die naar zichzelf gericht is, soms nagelbijten.
 • In balans: Eigenwaarde, zelf acceptatie, vergiffenis, levensvreugde, liefde durven en willen ontvangen, anderen helpen door luisteren en ervaringen uitwisselen, energie uitstralen, jezelf kunnen vergeven, zeer begripsvolle mensen met veel inlevingsvermogen in anderen, vitaliteit.

35. Mustard (Herik) (21)

 • Bloei: mei tot september. Mustard is een voor boeren een hinderlijk onkruid op de akkers. Het is een eenjarige plant met gele bloemen die tot 80 cm. hoog wordt.
  Mustard behoort tot de familie van de kruisbloemen. Het onderscheiden van Mustard van zijn familieleden is niet zo eenvoudig. De vorm van de vruchtjes is een manier om de Herik te herkennen. Mustard komt algemeen voor in Nederland vooral op kleigrond aan de berm van de weg en op dijken. Er wordt lekkere zomer honing van gemaakt.
 • Uit balans: Somber en droevig zonder aanwijsbare oorzaak, neerslachtig, triest, “het komt en het gaat, soms een grauwsluier en dan weer niet”, innerlijke leegte, onlust, slecht humeur, onverklaarbare huilbuien, endogene depressie, geslotenheid, trage bewegingen, hoofdpijn, obstipatie, veel in bed liggen maar niet slapen, geen zin hebben in de dag, slapeloosheid, vage lichamelijke klachten, geen echte eetlust hebben, melancholie, isolatie, lusteloos, passiviteit, veel innerlijk verdriet, naar binnen gekeerd.
 • In balans: Vrolijk, opgewekt, blijmoedig, weer vreugde voelen, evenwichtigheid, dankbaarheid.

36. Honeysuckle ( Kamperfoelie) (16)

 • Bloei: mei, juni. Honeysuckle groeit graag aan bosranden en open plekken. De bloemen bloeien lang en ruiken zoet. Wilde kamperfoelie, die in het Engels de Common Honeysuckle heet, heeft gele bloemen. De bloemen van de Tuinkamperfoelie zijn aan de buitenkant rood of diep roze en van binnen wit, maar worden na de bestuiving geel. Hun wortel houdt van schaduw, maar de ranken verlangen volop licht. Daarom is het verstandig aan de voet van Honeysuckle een kleine struik aan te planten of en bijvoorbeeld een dakpan tegenaan te leggen. Dit telt overigens ook voor de Clematis. Plant echter nooit een Kamperfoelie bij een jonge boom, als de stam dikker wordt dan gaan de ranken in de stam “snijden”, ofwel Honeysuckle wurgt het jonge boompje door haar innige omhelzing. Geiten schijnen dol te zijn op de bladeren van Kamperfoelie. Honeysuckle heeft zijn naam te danken aan het feit dat ze rijk aan nectar is.
 • Uit balans: Heimwee, leven in het verleden, weemoed, verlangen naar vroeger tijden, verlangen naar een geliefd persoon of dier, weinig innerlijke beweeglijkheid, psychische moeheid, bang voor de werkelijkheid, vasthouden aan oude gewoonten, nostalgie, mijmeren, negatieve gevoelens over de toekomst, verheerlijken van dingen uit het verleden, zou graag opnieuw willen beginnen in het leven, geheugen stoornissen met betrekking tot de vroege jeugd, vervreemding van de werkelijkheid.
 • In balans: Vrolijkheid, opgewektheid, concentratie op het heden, loslaten van het verleden, leven in het heden, vertrouwen op de toekomst, leven in het hier en nu.

37. Sweet Chestnut (Tamme kastanje) (30)

 • Bloei: juni-juli. Sweet Chestnut bloeit op een katjes-achtige wijze. De bloemen worden door insecten bestoven. De vruchten zitten in trossen. Het groene buitenste omhulsel, de bolster, is bezet met stekels waaruit in oktober-november meestal 3 grote glanzend bruine noten vrijkomen. Sweet Chestnut is een van de laatste in bloei komende bomen en is zo genoemd om hem te onderscheiden van de Paardekastanje waarvan de kastanjes niet eetbaar zijn.
  De kastanjes van de Tamme kastanje hebben een zoetige smaak, vandaar de Engelse naam Sweet Chestnut. Eeuwenlang diende de kastanje als voedsel voor de mens. Met name in Portugal worden nog steeds veel kastanjes gegeten. In het seizoen tref je op elke hoek van de straat wel een kastanje poffer aan met een gammel karretje die zijn waren aan je verkoopt. Hierdoor ruiken de straten zoetig en lekker.
 • Uit balans: Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, vertwijfeling, uitzichtloosheid, geen uitweg meer zien, je aan het einde van je draagkracht voelen, denken dat je niet meer te helpen bent, een heftige negatieve gemoedstoestand, met de rug tegen de muur voelen staan, eenzaamheid, aan het einde van je Latijn zijn, geen enkele hoop meer hebben.
 • In balans: Verbinding met het leven, integratie, spirituele ontwikkeling, onvoorwaardelijk vertrouwen, jezelf hervinden.

38. Wild Rose (Hondsroos) (37)

 • Bloei: juni, juli. Wild Rose is een hondsroos. De Romeinse schrijver Plinius de Oudere beweerde dat deze wilde roos werkzaam was tegen hondebeten en hondsdolheid. Waarschijnlijk komt daar de naam hondsroos vandaan. Wild Rose of hondsroos is één van de negen soorten wilde rozen. De prachtige bloem heeft een sensuele geur, zachte blaadjes en scherpe doornen. Deze heester, die wel twee meter hoog kan worden, vormt een ondoordringbare barrière voornamelijk aan bosranden en over greppels en sloten. Bij de tuiniers is Wild Rose gewild om gazons fleurig en lekker ruikend mee af te zetten. Kwekers gebruiken de hondsroos als onder stam bij het enten van hybride, gecultiveerde rozen. De bottels van de Hondsroos zijn goed eetbaar. Ze zijn zeer gezond: ze bevatten veel vitamine C, het meest van alle rozenbottels, en hoe noordelijker de plant gevonden wordt, des te hoger is het gehalte aan vitamine C.
 • Uit balans: Berusting, gedemotiveerd, apathie, teruggetrokken, opgeven, verlaten voelen, passief, onverschillig, innerlijke capitulatie, geen levensvreugde meer, innerlijke leegte, moe, futloos, ondernemen niets meer om hun gemoedstoestand te veranderen, alles lijkt zinloos, niet meer blij kunnen zijn, zien geen zin van het leven, chronische vermoeidheid, moedeloosheid, heeft de hoop laten varen en schikt zich in zijn lot.
 • In balans: Actief, geïnspireerd, gemotiveerd, toegewijd, levensvreugde, innerlijke vrijheid, enthousiasme, vitaliteit, doelgericht.

Kort na zijn vijftigste verjaardag op 24 september 1936 werd Dr. Bach ernstig ziek.
Hij overleed in de avond van 27 november 1936 op de leeftijd van 50 jaar
.

It means doing the house-keeping, painting, farming, acting, or serving our fellow-men in shops and houses. And this work, whatever it may be, if we love it above all else, is…the work we have to do in this world, and in which alone we can be our true selves.

Dr. Edward Bach