De zeven helpers

Deze remedies vond Dr. Bach tussen in 1933 en 1934. Ze worden de “Seven Helpers” genoemd.

De zeven helpers in volgorde van ontdekking
Bloesem Hoofdgroep Uit balans In balans
13. Gorse Onzekerheid Wanhoop, hopeloos Vertrouwen, hoop
14. Oak Moedeloosheid of wanhoop Uitputting, overinzet Uithoudings- en doorzettingsvermogen
15. Heather Eenzaamheid Zelfgerichtheid Onzelfzuchtig
16. Rock Water Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen Starheid Flexibiliteit
17. Wild Oat Onzekerheid Onvervuld Vervulling
18. Olive Onvoldoende interesse voor het heden Uitputting Energievol
19. Vine Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen Dominantie Leidt zonder dwang

13. Gorse (Gaspeldoorn) (13)

 • Bloei: maart-mei. In Nederland vind je Gorse op heidevelden, of als zoom-of randvegetatie. Behalve aan de kiemplant heeft Gorse geen bladeren. Deze zijn gereduceerd tot kleine doornen rondom de knoppen van de stengel. Hieruit groeit een vlijmscherpe tot 3 centimeter lange stekel of priem. Het is daarom geen pretje om in aanraking te komen met Gorse. De bloemen zijn prachtig. Ze zijn geel en hebben een zware, zoetige geur.
 • Uit balans: Gorse kenmerkt zich door grote wanhoop, hopeloosheid, radeloosheid, vertwijfeling en/of pessimisme. Ze zijn aan het einde van hun latijn en geloven dat niets hun nog kan helpen. Steeds verder raken ze de verbinding met zichZelf kwijt. Het leven lijkt somber door alle teleurstellingen die het leven al gegeven heeft. Gorse voelt zich machteloos en heeft eigenlijk de moed opgegeven. Ze hebben vaak een gelige of bleke gelaatskleur en kringen rond de ogen.
 • In balans: Hoop, vertrouwen, kracht, vrede.

14. Oak (Zomereik) (22)

 • Bloei: mei. Oak is omgeven met allerlei mythen en sagen. In vroeger tijden werd er recht gesproken onder eiken, goden aangeroepen, eiken werden in vervlogen tijden als iets heiligs beschouwd. De oudste nog resterende Nederlandse heilige eik staat overigens in Den Hout in Noord-Brabant. Eiken zijn onverwoestbaar, ze kunnen met gemak meer dan 300 jaar oud worden.
 • Uit balans: Uitputting door bijna letterlijk door te gaan “tot je erbij neervalt”. Overdreven plichtsgevoel en keihard werken. Energiedip in de avond, daarna werken tot in de nacht. Negeren van vermoeidheid, zichzelf overwerken, moeite met ontspannen, depressie, frustratie.
 • In balans: Sterk, moedig, uithoudingsvermogen, geduldig, omgaan met stress, voor jezelf zorgen, delegeren van taken, los kunnen laten.

15. Heather (Struikheide) (14)

 • Bloei: juli tot de herfst. De bloemetjes zijn blauwroze, zelden wit. Te vinden op heidevelden, kale vlakten, voedselarme zand- en leemgrond en hoogveen.
 • Uit balans: Egocentrisch, bezorgdheid voor het eigen welzijn, soms hypochondrie. Zelfbeklag, aandacht eisen, slecht kunnen luisteren naar anderen, angst, niet respecteren van persoonlijke zônes van anderen, van een mug een olifant maken. De diepere achtergrond achter Heather is eenzaamheid. Vaak is er bijzonder weinig liefde in de jeugd ondervonden. Als Heather uit balans is klampen ze zich, dwingend en veeleisend, vast aan andere mensen en/of vertellen hun ach en wee aan iedereen. Ieder mens heeft in zijn leven af en toe een onbalans op Heather-gebied. Als je hard aan jeZelf aan het werken bent zie je ineens zoveel nog onontdekte aspecten van je persoonlijkheid dat je daar wel met andere mensen over moet praten zodat je je kan uiten en dingen een plaatsje in je leven kan gaan geven.
 • In balans: Begrip, vertrouwen, alleen kunnen zijn, hulpvaardig, invoelen, innerlijke rust. Vaak goede luisteraars en gebruiken eigen ervaringen ten goede van andere mensen.

Heilig zijn is ook zo saai

16. Rock Water (Bronwater) (27)

 • De remedie Rock Water is geen bloesem. Het is bronwater gehaald uit een oude, verlaten bron in Wales. Rond 1890 werd besloten deze bron hiervoor niet meer te gebruiken. Er was teveel vervuiling om nog een zuivere remedie te kunnen maken. Tegenwoordig wordt Rock Water weer geprepareerd met water uit de bron in Wales.
 • Uit balans: Zeer perfectionistisch en principieel, streng voor zichzelf, (ver)oordelen over/van andere mensen die niet aan Rock Water’s strikte levenswijze, normen en waarden voldoen. Het zich ontzeggen van prettige dingen in het leven, star, hard voor zichzelf, overdreven voorbeeld willen zijn voor andere mensen, zelfverwijt, idealisme zonder flexibel te zijn, overmatig eigenzinnig, streven naar volledige eigen volmaaktheid en perfectie.
 • In balans: Spontaniteit, aanpassingsvermogen, leven in de realiteit, idealisme zonder starheid, innerlijke harmonie en daarmee levensvreugde, openstaan voor nieuwe inzichten en ervaringen. 

17. Wild Oat (Ruwe dravik) (36)

 • Bloei: juni tot augustus. Wild Oat is een grassoort, de enige grassoort die Dr. Bach als remedie gebruikte. Het komt voor aan bosranden, dicht struikgewas en in de wegberm. De bloemetjes zie je niet gemakkelijk, ze zitten in de pluimen.
 • Uit balans: Onvervuld, ontevreden, zoekende, onzekerheid over het levenspad, innerlijke leegte, weet eigenlijk niet wat hij/zij wil, wisselen vaak van baan, partner, geen echte vreugde voelen, zin in uiterlijke schijn zoeken, niet weten wat te kiezen aan zingeving in het leven, gevoel op een kruispunt te staan maar de afslag niet weten te vinden, zelfvervreemding, moedeloosheid.
 • In balans: Rust en zekerheid, keuze van het levenspad met het gevoel dat “het” goed is zo, wilskracht, veelzijdigheid, roeping, intuïtie, luisteren, keuze’s maken.

18. Olive (Olijf) (23)

 • Bloei: De olijfboom bloeit in het voorjaar met kleine wit-crèmekleurige bloemetjes. De olijf is een boom die honderden jaren oud kan worden. Al in het eerste bijbelboek spreekt men over de olijfboom, zo lang is deze al op aarde. Het verhaal is dat Noach na de zondvloed een duif liet uitvliegen om te kijken of de aarde drooggevallen was. Bij de derde vlucht kwam de duif terug met, naar aangenomen wordt, een olijfblad in de snavel. De olijfboom is een mediterrane boom die niet inheems in Engeland voorkomt.
  Dr. Bach gebruikte alleen maar planten voor zijn remedies die groeiden in hun natuurlijke klimaat. Daarom vroeg hij aan Italiaanse vrienden Olive voor hem te prepareren.
 • Uit balans: Lichamelijke en/of geestelijke uitputting, extreme vermoeidheid. Deze kan veroorzaakt worden door allerlei factoren, een fysieke aandoening, weinig slaap, lange tijd van overbelasting (maar een kortdurende enorme krachtsinspanning is ook mogelijk) maar ook na heftige innerlijke ontwikkeling en/of verwerking van traumatische ervaringen. De energiereserve is op. Olive zou het liefste alleen nog maar slapen, het minste wat hij doet is al teveel. Ze komen nergens meer aan toe, ook niet aan dingen waar altijd veel plezier aan beleeft is. Futloos, vaak een bleke gelaatskleur.
 • In balans: Energie, kracht, vitaliteit, uithoudingsvermogen, luisteren naar de waarschuwingssignalen die het lichaam geeft, overgave aan innerlijke “leiding”, goed voor je lichaam zorgen, interesse in het leven.

19. Vine (Wijnstok) (32)

 • Bloei: Afhankelijk van het klimaat waar Vine groeit. De groene kleine bloemetjes zitten in trossen bij elkaar. Vine komt, net als Olive, niet inheems in Engeland voor. Dr. Bach vond het belangrijk dat zijn remedies uit de open lucht en uit hun natuurlijke omgeving kwamen. De Vine-tinctuur werd in 1934 voor hem gepotentieerd in Zwitserland nadat Dr. Bach in 1933 de gemoedstoestand behorende bij Vine voor zichzelf had geformuleerd en exact wist welke plant hij daarvoor nodig had.
 • Uit balans: Autoritair, dominant, weinig tot geen rekening houden met andere mensen, discussie is niet mogelijk, Vine heeft altijd gelijk in zijn/haar ogen, egoïsme, eerzuchtig, wil opleggen aan anderen, meedogenloos, tiranniseren, zonder overleg de leiding overnemen, soms hielenlikken bij hoger geplaatste personen om hun invloed/kennis daarna te misbruiken ten goede van zichzelf, machtsmisbruik, loopt over anderen, innerlijke spanningen. Je ziet vaak dat iemand in een onbalans van Centaury het willige slachtoffer wordt.
 • In balans: Vine mensen zijn zeer capabele, talentvolle, ambiteuze mensen die wijze, natuurlijke, begripvolle leiders zijn die andere mensen met helpen de weg te vinden zonder deze van hen te eisen. Dan is er wilskracht zonder wilsoplegging, rekening houden met anderen, natuurlijk gezag, teamwork, communicatie met zichZelf maar ook met partner en omgeving, respect voor anderen. Door hun nergens door te ondermijnen vertrouwen en zekerheid zijn ze een inspiratiebron voor de medemens.

In april 1934 trok Dr. Bach in het kleine huisje genaamd “Mount Vernon” in het dorpje Sotwell en schreef het boekje “De twaalf Genezers en de Zeven Helpers” wat in juli 1934 werd gepubliceerd. Hij had het gevoel dat zijn werk klaar was met het vinden van deze 19 remedies maar realiseerde zich na enige tijd dat er voor bepaalde gemoedstoestanden nog andere remedies nodig waren. Dr. Bach besloot zijn kennis nog verder uit te breiden met een tweede reeks van 19 remedies. De eerste hiervan ontdekte hij in maart 1935.