De twaalf helers

Deze remedies vond Dr. Bach tussen 1928 en 1932. Ze worden de 12 helers (genezers) genoemd.

De twaalf helers in volgorde van ontdekking

Bloesem

Hoofdgroep

Uit balans

In balans

1. Mimulus Angst Gevoelig, schrikachtig Moed
2. Impatiens Eenzaamheid Ongeduldig Geduld, innerlijke rust
3. Clematis Onvoldoende interesse voor het heden Afwezigheid Alertheid, interesse
4. Agrimony Overgevoeligheid Kwetsbaarheid Echte blijdschap, vrede
5. Chicory Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen Bemoeizucht Onbaatzuchtig
6. Vervain Eenzaamheid Over intensiteit Vrije keus voor anderen
7. Centaury Overgevoeligheid Meegaandheid Wilskracht, grenzen
8. Cerato Onzekerheid Bevestiging zoeken Vertrouwen op jeZelf
9 Scleranthus Onzekerheid Twijfelen Besluitvaardigheid
10. Water Violet Eenzaamheid Gereserveerd Betrokken, nederigheid
11. Gentian Onzekerheid Neerslachtigheid Optimisme
12 Rock Rose Angst Paniek Kalmte, rust, moed

Als je uitrust onder een boom hoef je niet weg te rennen voor je schaduw.

Het eerste getal van de Bachbloesems Remedies die hieronder beschreven worden duidt de volgorde aan waarin Dr. Bach zijn bloesem remedies waarschijnlijk vond. Daarna volgt de Engelse benaming voor de desbetreffende Bach-bloesem met tussen haakjes de Nederlandse benaming. Het laatste getal tenslotte is het nummer van de desbetreffende remedie in de remedieset die ik gebruik. Mijn cliënten kunnen deze nummers terug vinden op het etiket van hun “op maat” samengestelde Bachbloesem Remedie flesje.

 1. Mimulus (Maskerbloem) (20)

 • Bloei: juni-september met vrij grote gele bloemen met oranje spikkels op de onderste lip. Het is een ongeveer 30 cm hoog plantje met stevige stengels en fris groen blad. Voelt zich thuis in sloten en aan rivieroevers.
 • Uit balans: Mimulus-mensen zijn erg gevoelig, vaak angstig en schrikachtig. De angst betreft concrete dingen zoals ziekten, pijn, honden, artsen, autorijden enz.
  Door de angst wordt het leven van mensen met een Mimulus onbalans beperkt en kunnen ze niet doen wat ze graag zouden willen doen. Ook hun omgeving wordt beperkt door deze onbalans omdat anderen constant rekening moeten houden met de angsten en over gevoeligheden van de Mimulus constitutie.
 • In balans: Moed om problemen met vertrouwen te aanvaarden en tegemoet te treden. Angsten worden overwonnen en de sensibiliteit wordt beschouwd als een kostbaar kleinood.

 2. Impatiens (Reuzenbalsemien, springkruid) (18)

 • Bloei: juli tot oktober. Het is een hoge tot zeer hoge eenjarige plant. De plant verspreidt een zoete geur. Impatiens groeit aan water kanten en op beschaduwde plaatsen. De vruchten springen bij aanraking op waardoor de zaden uit de vrucht geschoten worden.
 • Uit balans: Impatiens-mensen zijn ongeduldig, haastig en vaak chaotisch. Ze spreken snel, lopen snel eten snel en doen alles snel. Ze jagen door het leven, aangedreven door een innerlijke onrust die niet te stoppen valt. Hierdoor treedt er nervositeit en prikkelbaarheid op. Inslapen kan problemen geven omdat het lastig wordt zich te ontspannen. Impatiens vanuit een voorafgaande Clematis gesteldheid heeft echter een andere oorzaak. Doordat bij Clematis veel tijd verdroomd wordt is het daarna rennen geblazen om alle verloren tijd in te halen en daarna weer te kunnen vluchten in een droomwereld.
 • In balans: Innerlijke rust, geduld, spontaniteit, snel van begrip, handelen en denken snel met zachtmoedigheid en begrip voor andere mensen.

3. Clematis (Bosrank) (9)

 • Bloei: juli, augustus. Het is een overblijvende liaan die groeit aan bosranden, in heggen en op kribben langs de rivieren. De bloemen zijn groenachtig wit en ruiken heerlijk.
 • Uit balans: Clematis-mensen zijn dagdromers. Ze leven graag in een fantasie wereld zodat de werkelijkheid minder hard is. Gedachten dwalen regelmatig af en er zijn onder andere concentratieproblemen. Ze maken een verstrooide indruk, soms zelfs ongeïnteresseerd. Het lijkt wel of ze niet “wakker” zijn en zich niet volledig bewust zijn van de omgeving. Hierdoor zijn ze erg beïnvloedbaar.
 • In balans: Interesse en plezier in deze werkelijkheid, creativiteit kan zich ontplooien, besef dat de toekomst in het heden mede gecreëerd wordt, realisme.

4. Agrimony (Agrimonie) (1)

 • Bloei: juni tot september. Op matig droge, grazige, zonnige of licht beschaduwde plaatsen, velden, dijken, in bermen, en kreupelhout. De bloemen zijn klein en geel. Ze bloeien slechts kort.
 • Uit balans: Agrimony-mensen zijn vrolijk, prettig gezelschap en lijken zorgeloos. Ze zijn de uitbundige gangmakers op feestjes, geziene gasten en gaan graag en veel uit. Dat is echter een masker waarachter zielenood schuilt. Agrimony is op de vlucht voor zichZelf en/of de werkelijkheid. Dit doen ze door gezelschap van andere mensen te zoeken zodat ze hun problemen kunnen vergeten. Je zal Agrimony-mensen niet snel over hun zorgen horen praten, daar willen ze anderen niet mee lastig vallen. Het zijn gevoelige mensen met een grote behoefte aan harmonie.
  Een Agrimony-gesteldheid als compensatie van Rock Rose geeft hetzelfde (hierboven zeer beknopt beschreven) bloesem beeld. In dit geval beschermt de persoon zich echter tegen zijn eigen in het onderbewuste liggende angsten.
 • In balans: Echte oprechte intense blijdschap, optimisme, innerlijke vrede, zelf acceptatie, uiting kunnen geven aan gevoelens, besef dat alle minder leuke dingen in het leven ook positieve dingen opleveren.

5. Chicory (Cichorei) (8)

 • Bloei: juli, augustus, soms tot de herfst. Aan wegranden, in droge weilanden en op dijken, meestal op klei. Chicory werd vroeger als groente gegeten. Men gebruikte de blaadjes voor salade. Uit de bladeren kan een mooie blauwe kleurstof verkregen worden die ongeveer dezelfde kleur heeft als de prachtige bloemetjes.
 • Uit balans: Chicory-mensen zijn vriendelijk en hulpvaardig. Ze zijn erg gesteld op familie en vrienden om hen heen en kunnen slecht alleen zijn. Ze dringen hun hulpvaardigheid echter op en trachten invloed op anderen uit te oefenen. Ze verwachten minimaal dankbaarheid terug. Zorgen voor het welzijn van anderen is een prachtige eigenschap, dat telt echter niet als je dat doet uit eigenliefde om andere mensen aan je te binden. Mensen in een onbalans van Chicory vervallen snel in zelfbeklag. Ze zeggen dan dingen als “ik heb zoveel voor je gedaan en kijk eens wat jij me aandoet.”
 • In balans: Onbaatzuchtigheid, goed zelfbeeld, geborgenheid, zelfverzekerdheid, oprecht “geven” zonder daar iets voor terug te verwachten, dierbaren krijgen de ruimte om hun eigen weg in het leven te leren en te leven.

6. Vervain (IJzerhard) (31)

 • Bloei: juni tot de herfst. Langs wegen, op dijken, droge grond en weidevelden. Vervain is winterhard en bloeit met kleine bleek lila bloemetjes die aan slanke aren groeien.
 • Uit balans: Vervain-mensen zijn gedreven, idealistisch en perfectionistisch. Als ze gedreven bezig zijn weten ze niet van ophouden en zetten zich met alle energie en overtuiging die ze in zich hebben in. Terwijl ik dit artikel schrijf zou ik eigenlijk een paar druppeltjes Vervain moeten innemen…
  Vervain tracht anderen te overtuigen van zijn/haar idealen en gunt zich geen rust voordat alle mensen in hun omgeving van hun ideaal overtuigd zijn. Als dit niet het gewenste resultaat geeft wordt Vervain snel zowel innerlijk als uiterlijk gespannen en kan men boos worden op de ander die maar niet van het voor hen zo belangrijke ideaal te overtuigen valt. Doordat ze anderen mee trachten te slepen in hun overtuigingen gaat dat ten koste van de innerlijke rust. Lichamelijk ontspannen wordt vrijwel onmogelijk en ze plegen roofbouw op hun krachten. Vaak willen of kunnen ze ´s nachts niet inslapen.
 • In balans: Ontspanningsvermogen zowel lichamelijk als geestelijk, mening niet opdringen aan andere mensen en deze indien nodig bij kunnen stellen, respect voor de meningen van anderen, het besef dat het Zijn belangrijker is dan doen, enthousiasme en een “gezonde” gedrevenheid, vaak een inspirator voor andere mensen.

7. Centaury (Duizendguldenkruid) (4)

 • Het logo van de ‘mensenpraktijk’ is een Centaury-bloesem. Daarom besteden we aan deze bloem wat meer aandacht. Centaury heeft helder roze bloemetjes die in een vlak scherm naast elkaar staan. De plant schijnt haar naam te danken te hebben aan een beroemde Centaur, een Griekse mythologische figuur die half mens – half paard was, Chiron geheten. Volgens de legende had deze Centaur een aantal leerlingen die hij leerde klachten op te lossen met Centaury. Chiron heelde volgens de Griekse mythologie de wonden van Hercules.
 • Bloei: juni tot september. Centaury is een één tot tweejarige plant van ongeveer 30 centimeter hoog. Ze heeft overvloedig bloeiende bijschermen met kleine buis-achtige rozerode bloemen die zich alleen openen bij mooi weer. Centaury is te vinden op zandige, droge meestal matig zure grond aan bosranden, weiden, duin valleien en heide.

Ik hou van mij hoor je nooit zingen
Ik hou van mij wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht
Want wie van zichzelf houdt
Die geeft pas iets kostbaars
Als-ie ik hou van jou tegen een ander zegt.

(Auteur Harry Jekkers)

Hieronder dit geweldige lied
http://youtu.be/JqbVSLCq2jw

 • Uit balans: Centaury-mensen zijn bijzonder hulpvaardig, voelen ze zich snel afgewezen, hunkeren naar erkenning en zijn snel moe. Ze doen alles voor andere mensen zelfs als dat ten kostte van henzelf gaat. Hierdoor kom je nauwelijks aan zelf verwerkelijking toe. Willoos doen ze wat andere mensen van hen verlangen, of wat ze denken dat andere mensen graag zouden willen, uit angst zelf afgewezen te worden. Nee zeggen is hen vrijwel onmogelijk en grenzen worden niet tot nauwelijks gesteld. Centaury is meestal erg onzeker en bijzonder kwetsbaar. De diepere oorzaak hiervan is een diep verlangen naar erkenning en liefde van anderen. Egoïstische mensen met een krachtige persoonlijkheid buiten mensen in een Centaury-disharmonie nogal eens uit en maken misbruik van hun hulpvaardigheid.
 • In balans: Wilskracht, houden van jeZelf en weten dat je het waard bent om liefde te geven en daarmee te ontvangen, nee durven en kunnen zeggen, zelf verwerkelijking, uitingsvermogen, je eigen weg gaan en niet de weg van anderen, een eigen identiteit, besef van eigen grenzen en deze ook bewaken.

8. Cerato (Loodkruid) (5)

 • Bloei: augustus, september. In tuinen. Niet inheems. Soms verkrijgbaar bij een kweker of tuincentrum. Het is een winterharde heester met een blauwe bloem kleur.
 • Uit balans: Cerato-mensen vragen anderen om raad omdat ze niet op zichZelf durven te vertrouwen. Als er in een disharmonie van Cerato al intuïtieve gedachten toegelaten worden dan worden ze verstandelijk vrijwel altijd genegeerd. Doordat mensen in een disharmonie van Cerato aan hun beslissingen twijfelen en continue andere mensen om raad vragen blijven ze maar twijfelen. Het gebeurt immers dat je verschillende meningen van verschillende mensen krijgt als je iedereen om raad gaat vragen. In deze gemoedstoestand ben je erg beïnvloedbaar omdat er geen waarde wordt gehecht aan je eigen oordeel en niet geluisterd wordt naar je intuïtie. Cerato-mensen verzamelen schatten aan informatie, terwijl ze zonder het te beseffen vaak veel weten, maar doen met hun verzamelingen en kennis nagenoeg niets.
 • In balans: Vertrouwen op jeZelf, intuïtieve gedachten toelaten en ernaar willen-kunnen-durven luisteren zonder de realiteit uit het oog te verliezen, je hart durven volgen, zelfverzekerdheid.

Liefde is een werkwoord

9. Scleranthus (Hardbloem) (28)

 • Bloei: mei tot oktober. Een eenjarige, soms tweejarige, plant die behoort tot de anjer familie. Ze houdt van een zonnige plaats en groeit op graanakkers, grasland, langs spoorwegen, fietspaden en zandwegen.
 • Uit balans: Scleranthus-mensen zijn besluiteloos, onevenwichtig, denken van het ene naar het andere, en hebben vaak sterke stemmings wisselingen. “Jantje lacht, Jantje huilt”. Ook hebben zij moeite met het nemen van beslissingen. Als er eenmaal een beslissing genomen is wordt deze vaak weer teruggetrokken. De omgeving vindt hen dan ook vaak onbetrouwbaar. Zo wordt in een disharmonie bijvoorbeeld de ene dag een nieuwe collega heel aardig gevonden wordt terwijl deze persoon de andere dag dusdanig op de zenuwen werkt dat ze spijt hebben een vriendschap aangeknoopt te hebben. De andere dag is de collega weer Scleranthus’ zijn/haar beste vriend. De innerlijke onrust laat zich soms ook uiterlijk zien door middel van druk en zenuwachtig gedrag. Er is door de innerlijke onrust meestal ook een concentratieverlies.
 • In balans: Besluitvaardig, concentratievermogen, evenwichtig, veelzijdigheid

10. Water Violet (Waterviolier) (34)

 • Bloei: mei, juni. Een winterharde waterplant die groeit in stilstaand of zeer langzaam stromend ondiep, zoet water . De bloemetjes steken boven de waterspiegel uit en zijn licht lila.
 • Uit balans: Water Violet-mensen zijn zeer bekwaam, zelfstandig en gezochte adviseurs. Ze hebben zeer veel talenten en voelen zich door hun talenten superieur. Daardoor trekken ze zich terug in zichzelf. Dat terugtrekken wordt ingegeven door trots, een gevoel van “bijzonder” zijn, boven andere mensen te staan en dat leidt dan weer tot zowel innerlijke als uiterlijke gereserveerdheid, afstandelijkheid, eenzaamheid en contactproblemen.
 • In balans: Wijsheid, innerlijke rust en kalmte, onafhankelijkheid, open staan voor de liefde van andere mensen, binnen een context van oprechte warmte, tact en betrokkenheid adviseren en ondersteunen van anderen.

Kijk in je hart, kijk in je hoofd.
Als ze het niet eens zijn dan kies je voor je hart.

Maayke, 6 jaar

11. Gentian (Gentiaan) (12)

 • Bloei: augustus tot oktober. Een slanke ongeveer 20 cm hoge bloem. Ze heeft vele bloemen en groeit onder andere in vochtige duin valleien. Alle gentianen zijn in Nederland beschermd.
 • Uit balans: Gentian-mensen zijn pessimistisch, snel ontmoedigd en neerslachtig. Er is sprake van depressieve gevoelens waarvan de oorzaak bij de persoon zelf wel bekend is. Vaak willen mensen in een disharmonie bijzonder graag geloven. Ik bedoel hier niet alleen geloven in God of een “hogere macht” maar het kan ook geloven en vertrouwen op de kosmos, de zin van het leven, je “Hogere Zelf” ziel, spiritualiteit of hoe je het ook maar noemen wilt zijn. Mensen met een Gentian tekort willen werkelijk alles kunnen beredeneren en verstandelijk bevatten. Natuurlijk is er niets mis met een gezonde dosis scepsis maar zodra dat ontaardt in een continue twijfelen aan alles en iedereen raak je de verbinding met jeZelf kwijt hetgeen gevoelens van onzekerheid en diepe neerslachtigheid geeft.
 • In balans: Optimisme, vertrouwen, moed, contact met je “hogere Zelf” (je ziel, God, spiritualiteit, enz., maar net wat voor jou belangrijk is) toe durven laten als je daarvoor diep in je hart wil kiezen, tegenslagen geven geen grote terugvallen meer maar worden aanvaard in het besef dat het leven een leerschool is en dat je van vervelende gebeurtenissen ook dingen kunt leren, vertrouwen op het feit dat er altijd licht is.

12. Rock Rose (Zonneroosje) (26)

 • Bloei: mei tot september. Een kleine, tere, inheemse, matig winterharde bloem met gele bloemen. Ze groeit op zonnige hellingen op kalkhoudende grond en is erg zeldzaam.
 • Uit balans: Rock Rose wordt toegepast bij crisissituaties en extreme emotionele dingen. Er treedt paniek, angst en/of nachtmerries op. Vrijwel altijd is Rock Rose een tijdelijke toestand maar er zijn wel mensen wiens type remedie dit is.
 • In balans: Kalmte, rust en moed.

Toen Edward Bach deze twaalf remedies ontdekt had en hij er bekendheid aan gaf waren de reacties van zijn collega-artsen afwijzend en sceptisch. Dr. Bach trok zich gedesillusioneerd terug op het platteland in het dorpje Sotwell. In 1933 – 1934 ontdekte hij de volgende zeven Bachbloesem Remedies, de zeven helpers.